Categorie
haalbaarheid + strategie

Voor een Kinderopvang-organisatie hebben wij een huisvestingsstrategie opgesteld ten behoeve van de kinderopvanglocaties en de inrichting van hun organisatie voor wat betreft huisvesting.