Categorie
haalbaarheid + strategie, proces- + projectmanagement

Begeleiding gemeenten EZK-aanvraag

Verscheidene gemeenten in Zuid-Limburg staan voor de uitdaging om het hart van hun stad nieuw leven in te blazen en aantrekkelijker te maken voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Dit omvat vaak het herontwikkelen, transformeren of zelfs slopen en herbouwen van leegstaande panden in straten of aan pleinen. Daarnaast is het klimaatbestendig maken van centrumgebieden, door middel van vergroening en oplossingen voor waterberging, een integraal onderdeel van de bredere opgave om de centra toekomstbestendig te maken.

Om deze doelen te bereiken, hebben gemeenten ons ingeschakeld om te ondersteunen bij het opstellen van EZK (Economische Zaken en Klimaat) -aanvragen, met als doel de kans op toewijzing van subsidiegelden te vergroten. Het primaire doel is om brede welvaart voor de inwoners van de gemeente te bevorderen door gezamenlijk met gebiedspartners te investeren in vastgoed en openbaar gebied.