Bron: Parkstad actueel
Categorie
visie + concepten

Ontwikkelperspectief Hoensbroek Centrum

Het centrum van Hoensbroek kampt met economische uitdagingen, leegstand, leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. De aanhoudende leegstand tast de leefkwaliteit aan en bevordert ongewenste ontwikkelingen. De gemeente Heerlen is vastbesloten om het centrum weer vitaal te maken door scherpe keuzes te maken op basis van een breed gedragen ontwikkelingsperspectief en realistisch uitvoeringsprogramma.

Belangrijke aandachtspunten zijn het aanpakken van overlast en criminaliteit, het terugdringen van winkelleegstand, het bevorderen van wonen in het centrum en het creëren van een evenwichtige mix van voorzieningen. Om dit te bereiken, betrekken we actief ondernemers, bewoners, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties via plenaire bijeenkomsten en individuele interviews.
Het doel is om het centrum opnieuw de huiskamer van Hoensbroek te maken, waar inwoners veilig kunnen wonen in een aantrekkelijke omgeving, elkaar ontmoeten en kunnen winkelen.

Wiebenga heeft een Nota van Uitgangspunten opgesteld met concrete functionele, ruimtelijke en financiële richtlijnen en randvoorwaarden. Deze vormen de basis voor een visie en ontwikkelperspectief, inclusief een uitvoeringsprogramma om het centrum daadwerkelijk aan te pakken.

*Foto Parkstad Actueel