Categorie
haalbaarheid + strategie, visie + concepten

Herstructurering Versiliënbosch

Versiliënbosch, ooit een historische mijnwerkerskolonie met 295 karakteristieke woningen, bevindt zich momenteel op een keerpunt. Bijna alle woningen zijn in handen van woningcorporatie Woonpunt, die heeft vastgesteld dat deze niet meer voldoen aan de hedendaagse en toekomstige woonbehoeften. Technische gebreken, vochtproblemen en een levensduur die afloopt in 2024, vormen de uitdagingen.

In een gezamenlijke ambitie tussen de gemeente Heerlen en Woonpunt, streeft men ernaar om van Versiliënbosch een duurzame en leefbare woonwijk te maken. De wijk moet niet alleen de specifieke historie weerspiegelen, maar ook vooruitkijken met toekomstwaarde.

Wiebenga consultants is ingeschakeld om een Nota van Uitgangspunten op te stellen, die wordt gedragen door zowel Woonpunt als de gemeente Heerlen. Deze nota vormt de basis voor de transformatie of herontwikkeling van Versiliënbosch tot een duurzame en prettige woonwijk, met respect voor de Tuindorp-gedachte, de stedenbouwkundige structuur en de cultuurhistorische waarden.
Het beoogde resultaat is een gezamenlijk gedragen Nota en afwegingskader, ondersteund door de gemeente, Woonpunt en diverse externe stakeholders, waaronder de bewoners. Deze nota vormt de input voor verdere uitwerking van het ontwikkelingsperspectief en de ontwikkelstrategie van Versiliënbosch. Participatie en een intensief traject met diverse stakeholders hebben geleid tot een maatwerk aanpak en -oplossingen om de ambitie te realiseren.