Centrumvisie Simpelveld
Categorie
haalbaarheid + strategie, visie + concepten

Centrumvisie Simpelveld

In het hart van Simpelveld komen mensen samen om elkaar te ontmoeten, te wonen, te winkelen, cultuur te beleven en hun vrije tijd door te brengen. Dit vraagt om aandacht voor ruimte, functies, voorzieningen, bereikbaarheid, veiligheid en de kwaliteit van het openbaar gebied.

De opdracht vanuit gemeente Simpelveld aan wiebenga consultants was enerzijds het ontwikkelen van een heldere visie voor het centrumgebied. Anderzijds om deze visie om te zetten in een concreet uitvoeringsprogramma met als doel de brede welvaart te verbeteren, en een economisch vitaal en toekomstbestendig centrumgebied te creëren.
Gedurende dit proces zijn inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden actief betrokken. Het intensieve participatietraject heeft geleid tot een breed gedragen en realistisch uitvoeringsprogramma.