Categorie
proces- + projectmanagement

Gebiedsverkenningen Venlo

Vanuit de Regionale Energiestrategie heeft de Gemeente Venlo de taak gekregen om geschikte locaties aan te wijzen voor duurzame energieopwekking, met als doel bij te dragen aan het behalen van de ambities van de RES-regio Noord- en Midden-Limburg. Binnen het beleidskader van ‘energieke gebiedsontwikkeling’ wordt specifiek gezocht naar samenhang met andersoortige uitdagingen en vraagstukken.

Met een grondige gebiedsverkenning zijn Wiebenga consultants en Knape Advies in de zoekgebieden Meelderbroek en ’t Hanik het gesprek aangegaan met diverse stakeholders en gebiedspartners. De verkregen inzichten vormen de basis van een gedetailleerd rapport waarin zowel de huidige situatie, de gewenste situatie als het tussenliggende traject worden beschreven. Hierbij worden sterke punten, zwakke punten, bedreigingen en (koppel)kansen duidelijk geïdentificeerd. Uitgaande van de gedefinieerde kernkwaliteiten geeft het rapport richting aan een definitieve visie met betrekking tot energie, wonen, recreatie, natuur en andere relevante thema’s.