wiebenga consultants
Categorie
proces- + projectmanagement

Procesmanagement windenergie Parkstad-Zuid

De gemeenten in de regio Parkstad willen in 2040 energieneutraal zijn. Deze doelstelling komt voort uit het vastgestelde PALET beleid en de Regionale Energie Strategie (RES) Zuid-Limburg, dat unaniem door alle gemeenten is vastgesteld.
De gemeenten Kerkrade, Heerlen en Simpelveld hebben de handschoen opgepakt en werken samen om in het gebied Parkstad-Zuid met windenergie duurzaam energie op te wekken. Daarbij wordt de omgeving nauw betrokken.

Inmiddels is de verkenningsfase (fase 1) afgerond en hebben de Raden in december 2020 besloten om op basis van de resultaten van de verkenning te starten met fase 2. In deze fase worden marktpartijen en energie coöperaties gevraagd met plannen te komen binnen de gestelde randvoorwaarden en de zoekgebieden in Parkstad-Zuid.

Wiebenga consultants vult voor de gemeente Simpelveld in samenwerking met gemeenten Kerkrade en Heerlen en de Stadsregio Parkstad het procesmanagement voor fase 2 in.