Categorie
haalbaarheid + strategie

Masterplan 2.0 kern Schinveld

In Schinveld richten we ons volledig op het doeltreffend gebruik van de middelen uit Regiodeal 2.0. Het Masterplan, een gedetailleerde uitwerking van het eerder opgestelde bidbook, biedt helder inzicht in fysieke interventies en de daarbij behorende investeringen. Kernpunten van dit plan zijn verantwoording aan het gemeentebestuur en verbeteringen in het centrum. Op deze manier bouwen we samen aan een bloeiende toekomst voor Schinveld.