Categorie
haalbaarheid + strategie, visie + concepten

Bidbook Kerngemeente Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen zet zich daadkrachtig in voor de bevordering van brede welvaart voor de bewoners van de kernen Schinveld en Nuth. Gezien de sociaal-maatschappelijke uitdagingen is de noodzaak van een praktische aanpak hoog.

Op verzoek van de gemeente heeft wiebenga consultants voor beide kernen een bidbook opgesteld, waarin zowel de uitdagingen als de kansen binnen deze gebieden worden belicht. Het resultaat is een helder uitvoeringsprogramma waarmee de gemeente inmiddels financiële middelen uit de Regiodeal 2.0 toegewezen heeft gekregen. Hiermee wordt een concrete stap gezet in de realisatie van de gestelde doelen voor de ontwikkeling van deze kernen.