Categorie
haalbaarheid + strategie, visie + concepten

Commerciële voorzieningenstudie CID & Binckhorst

In nauwe samenwerking met de Gemeente Den Haag hebben Wiebenga consultants en Sweco een plintenvisie ontwikkeld, die dient als solide basis voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve voorzieningen binnen de grootschalige ontwikkelingen van het Central Innovation District en de Binckhorst. Deze studie stelt duidelijke kaders en richtlijnen, die essentieel zijn voor de verdere vormgeving van toekomstige projecten. Ontdek hoe deze visie de weg effent voor duurzame en florerende gemeenschappen in deze dynamische gebieden.