wiebenga-project-woon-welzijn-community
Categorie
haalbaarheid + strategie, visie + concepten

Ontwikkeling Woon-Welzijn Community Concept

In het licht van de vergrijzing in Nederland, waar de behoefte aan 400.000 seniorenwoningen tot 2040 blijft bestaan, introduceren wij ons moderne Woon-Welzijn Community concept voor 60-plussers als een passend antwoord op de groeiende vraag naar seniorenwoningen. Uit ons onderzoek blijkt dat er een kloof bestaat tussen het “thuisgevoel” en het stereotype beeld van een “verpleeghuis”. Met behulp van onze checklists voeren we een snelle locatiescan uit, waarna we een op maat gemaakt woonconcept ontwikkelen.

Bij Wiebenga consultants begrijpen we dat vitale ouderen de regie over hun leven willen behouden en zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen.