Begeleiding gemeenten EZK-aanvraag Verscheidene gemeenten in Zuid-Limburg staan voor de uitdaging om het hart van hun stad nieuw leven in te blazen en aantrekkelijker te maken voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Dit omvat vaak het herontwikkelen, transformeren of zelfs slopen en herbouwen van leegstaande panden in...

Sevagram Op 14 juli 2021 is zorgcentrum Valkenheim getroffen door de overstroming van de Geulle en zijn de bewoners geëvacueerd. In de dagen daarna werd duidelijk dat snel herstel van het complex geen optie zou zijn. Wiebenga Consultants heeft voor Sevagram een plan van aanpak geschreven...

Procesmanagement windenergie Parkstad-Zuid De gemeenten in de regio Parkstad willen in 2040 energieneutraal zijn. Deze doelstelling komt voort uit het vastgestelde PALET beleid en de Regionale Energie Strategie (RES) Zuid-Limburg, dat unaniem door alle gemeenten is vastgesteld. De gemeenten Kerkrade, Heerlen en Simpelveld hebben de handschoen opgepakt...

Gebiedsverkenningen Venlo Vanuit de Regionale Energiestrategie heeft de Gemeente Venlo de taak gekregen om geschikte locaties aan te wijzen voor duurzame energieopwekking, met als doel bij te dragen aan het behalen van de ambities van de RES-regio Noord- en Midden-Limburg. Binnen het beleidskader van 'energieke gebiedsontwikkeling'...

Nieuw psychogeriatrisch centrum in duurzame woonomgeving Zorgorganisatie Sevagram werkt hard aan het toekomstbestendig maken van het zorgvastgoed op de locatie Douvenrade dicht bij het centrum van Heerlen.  Centraal staat de opgave een nieuw psychogeriatrisch centrum te realiseren voor de doelgroep ouderen met dementie. Tegelijkertijd is het...