Sevagram Op 14 juli 2021 is zorgcentrum Valkenheim getroffen door de overstroming van de Geulle en zijn de bewoners geëvacueerd. In de dagen daarna werd duidelijk dat snel herstel van het complex geen optie zou zijn. Wiebenga Consultants heeft voor Sevagram een plan van aanpak geschreven...

Humankind Afgeleid van haar strategische doelen bereidt Kinderopvang Humankind zich voor op de toekomst. Onderdeel daarvan is haar visie en ambitie op het nieuwe werken in een passende, duurzame en motiverende werkomgeving. Met dit uitgangspunt wil Humankind het hoofdkantoor in Heerlen opwaarderen en revitaliseren. Wiebenga consultants is...

Procesmanagement windenergie Parkstad-Zuid De gemeenten in de regio Parkstad willen in 2040 energieneutraal zijn. Deze doelstelling komt voort uit het vastgestelde PALET beleid en de Regionale Energie Strategie (RES) Zuid-Limburg, dat unaniem door alle gemeenten is vastgesteld. De gemeenten Kerkrade, Heerlen en Simpelveld hebben de handschoen opgepakt...

Icoon voor Parkstad - Wilhelminaberg De Wilhelminaberg staat symbool voor de transformatie van oude mijnindustrie naar een duurzame, sterke, nieuwe vrijetijdseconomie. De berg is een toeristische parel. De top van de Wilhelminaberg, een voormalige mijnsteenberg, is nu al een waardevol oriëntatiepunt voor de regio. Het is...

Nieuw psychogeriatrisch centrum in duurzame woonomgeving Zorgorganisatie Sevagram werkt hard aan het toekomstbestendig maken van het zorgvastgoed op de locatie Douvenrade dicht bij het centrum van Heerlen.  Centraal staat de opgave een nieuw psychogeriatrisch centrum te realiseren voor de doelgroep ouderen met dementie. Tegelijkertijd is het...

Strategisch advies en locatie-analyse Xonar Xonar is Limburgs grootste aanbieder van Jeugd & Opvoedhulp. De organisatie heeft wiebenga consultants verzocht de accommodaties en locaties te analyseren en strategisch te adviseren over de toekomstbestendigheid. Doel is de ruimtelijke, functionele en financiële consequenties inzichtelijk te maken en een...

Procesmanagement Trilandis Europe, Heerlen Met de komst van meerdere internationale medische bedrijven die op Trilandis Europe hun DC hebben gevestigd, ontstond de behoefte om het bedrijventerrein nadrukkelijker te positioneren als cluster voor de medisch logistieke sector. Hiervoor is een heldere visie geschreven die als handboek is...

IBA Parkstad gebiedsregisseur IBA Parkstad staat voor een bijzonder en intensief proces dat moet resulteren in een IBA expositie van bijzondere projecten in 2020. Als  één van de IBA sleutelprojecten ondergaat het centrum van Heerlen een ware metamorfose waarin thematisering en vergroening een belangrijke rol speelt....

Supervisieteam centrumplan, Son en Breugel In opdracht van de gemeente Son is een visie opgesteld waarmee het centrum robuust en toekomstbestendig wordt. De deelprojecten uit de visie zijn opgepakt, waaronder de realisatie van een multifunctionele accommodatie (mfa). Voor het bewaken van de kwaliteit en het concept...