Hulp aan gemeenten bij aanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden

Veranderend consumentengedrag, oplopende leegstand in winkelgebieden en de nieuwe rol van steden. Gemeenten staan voor de uitdaging om hun centra aan te pakken. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van de Impulsaanpak Winkelgebieden-regeling van het Ministerie van Economische Zaken.

financiële ondersteuning

Met de introductie van de Impulsaanpak-regeling voor Winkelgebieden heeft de Rijksoverheid een doeltreffend instrument ontwikkeld om lokale economieën te stimuleren. Deze regeling richt zich op het financieel ondersteunen van gemeenten bij de (her-)ontwikkeling en revitalisatie van winkelgebieden met als doel het bevorderen van de leefbaarheid, de economische vitaliteit en de aantrekkingskracht van de centra.

Dit kan variëren van het reduceren van winkelmeters waardoor een compact circuit ontstaat, het herontwikkelen van leegstaande winkelpanden tot het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en het stimuleren van ondernemerschap en versterken van de sociaal economische structuur.

advies en begeleiding

Wiebenga consultants adviseert en begeleidt verschillende gemeenten bij het aanvragen van de Impulsaanpak Winkelgebieden-regeling van het ministerie van Economische Zaken. In onze visie is de herontwikkeling van winkelgebieden meer is dan alleen fysiek ingrijpen. Het gaat juist om het creëren van levendige, relevante centra die passen bij de behoeften van vandaag.
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag neem contact op met Johan de Niet 06 – 46 10 85 80.