Gemeenteraad Maastricht zegt ‘ja’ tegen Zero Emissie Stadslogistiek

ZES

Dinsdagavond 30 maart jl. heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen voor invoering van Zero Emissie Stadslogistiek in Maastricht. Na kennis genomen te hebben van het implementatieplan ZES en de vele reacties van belanghebbenden is de gemeenteraad ervan overtuigd dat de stad met ZES leefbaar èn economisch vitaal kan blijven.  

Wiebenga consultants heeft het procesmanagement voor ZES verzorgd in samenwerking met Zuid Limburg Bereikbaar, Gemeente Maastricht en Buck Consultants International.

Maastricht is de achtste stad in Nederland en de eerste in Limburg. ZES zet in op minder en schoner gereden kilometers van het bestel- en vrachtverkeer en komt voort uit het (landelijk) Klimaatakkoord. Tevens betekent ZES de invoering van een Zero Emissiezone Stadslogistiek vanaf 1-1-2025, dus voor al het bestel- en vrachtverkeer.

Voortvarend aan de slag

Veel meer dan de invoering van de Zero emissiezone is ZES een meer efficiënte en duurzame aanpak van alle bestel- en vrachtverkeer. Dat kan slimmer en beter, vinden logistieke ondernemers en ondernemers in de binnenstad die deze beweging al in gang hebben gezet. Voor een ruime meerderheid van de raad is het een ‘prachtig’, ‘fantastisch’ of ‘prima’ plan, een ‘no brainer’. De partijen willen voortvarend aan de slag. Dat geldt ook voor tal van binnenstadpartners (ondernemers, inwoners en belangenorganisaties) en logistieke partners die actief betrokken waren in het participatieproces. Tweeëntwintig van hen hebben al een Akte van Ambitie ondertekend.

Wat levert het op?

Corona heeft laten zien hoe waardevol onze publieke ruimte is, zeker in een compacte en oude binnenstad als Maastricht. ZES zorgt voor een binnenstad waar het goed toeven, leven en ondernemen is. ZES zorgt voor schone lucht, een beter bereikbare en veilige binnenstad en draagt ook substantieel bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot: 1,7 % van het landelijke totaal. En ZES versterkt het positieve imago van Maastricht omdat Maastricht als duurzame (hoofd)stad de motor kan zijn voor een aantrekkelijk en duurzaam Zuid-Limburg.