Sevagram Op 14 juli 2021 is zorgcentrum Valkenheim getroffen door de overstroming van de Geulle en zijn de bewoners geëvacueerd. In de dagen daarna werd duidelijk dat snel herstel van het complex geen optie zou zijn. Wiebenga Consultants heeft voor Sevagram een plan van aanpak geschreven...

Humankind Afgeleid van haar strategische doelen bereidt Kinderopvang Humankind zich voor op de toekomst. Onderdeel daarvan is haar visie en ambitie op het nieuwe werken in een passende, duurzame en motiverende werkomgeving. Met dit uitgangspunt wil Humankind het hoofdkantoor in Heerlen opwaarderen en revitaliseren. Wiebenga consultants is...

Nieuw psychogeriatrisch centrum in duurzame woonomgeving Zorgorganisatie Sevagram werkt hard aan het toekomstbestendig maken van het zorgvastgoed op de locatie Douvenrade dicht bij het centrum van Heerlen.  Centraal staat de opgave een nieuw psychogeriatrisch centrum te realiseren voor de doelgroep ouderen met dementie. Tegelijkertijd is het...

Strategische advisering schietsportaccommodatie Stein De schietsport vereniging Stein heeft het initiatief genomen een hoogwaardige accommodatie met 350 meter baan en commerciële ruimten te ontwikkelen in de gemeente Stein. Wiebenga consultants is verzocht een onderzoek te verrichten en de adviseren over de kansrijkheid van het beoogde concept...

Optimalisering gebruiksmogelijkheden hoofdkantoor Medireva Medireva groeit en het huidige hoofdkantoor wordt te klein. Wiebega consultants onderzoekt voor Medireva wat de mogelijkheden zijn om het bestaande pand efficiënter te gebruiken en vergelijkt deze optie met uitbreiding van het pand of het toevoegen van een nieuwe locatie. De analyse...

Strategische advisering uitbreidingsbehoefte HAS Venlo De Hogere Agrarische school Venlo heeft behoefte aan uitbreiding die binnen het huidige pand niet gevonden kan worden. Wiebenga consultants heeft voor HAS en de gemeente Venlo onderzocht op welke wijze het bestaande pand uitgebreid kan worden. Tevens hebben wij geadviseerd...

Strategische advisering verkoop zorgappartementen In opdracht van zorginstelling Sevagram heeft wiebenga consultants een strategisch verkoopadvies opgesteld voor de verkoop van 221 zorgappartementen in Douvenrade. Door aansluiting op mijnwater, inpassing in een totaal zorgconcept en herinrichting zijn de woningen aantrekkelijker voor een potentiële investeerder en wordt waarde...

Voor een Kinderopvang-organisatie hebben wij een huisvestingsstrategie opgesteld ten behoeve van de kinderopvanglocaties en de inrichting van hun organisatie voor wat betreft huisvesting....

Second opinion en risicoanalyse ontwikkelovereenkomst Centrumplan Kerkrade De gemeente Kerkrade heeft verzocht om een second opinion en risicoanalyse voor de ontwikkelovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar over de centrumontwikkeling. De second opinion en risicoanalyse hebben geresulteerd in verbetervoorstellen. Op basis hiervan is de ontwikkelovereenkomst aangescherpt en heeft...

Aankoopbegeleiding basisschool Eijsden De gemeente Eijsden-Margraten is voornemens de brede school Poelveld te kopen. De gemeente heeft wiebenga consultants verzocht haar strategisch te adviseren over de aankoop- en financieringsanalyse en de aankooponderhandelingen. Na overeenstemming te hebben bereikt over de aankoop, hebben wij de verdere aankoopbegeleiding gedaan...